Støberiets opslagstavle

Støberiets opslagstavle

Arbejdsdag

DatoerPosted by Rasmus Gregersen Sat, April 11, 2015 14:02:54

Lørdag den 9. maj klokken 09.00.

Vi starter med at drikke morgenkaffe sammen, derefter går vi i gang med oprydning og rengøring. Vi skal bl.a. have:

1. Samlet skidt på græsplænerne og i hækkene

2. Revet græsplænerne og evt. sået græs

3. Stukket kanter omkring bedene og langs hækkene sam luget i bedene

4. Klippet hæk

5. Fjernet mærkede cykler, fejet cykelskure samt renset nedløbsrør

6. Fejet gange og parkeringspladser samt brændt ukrudt

7. Vasket trapper og vægge

8. Rengjort elevatorer ind-og udvendig

9. Rengjort haveborde, molokker og papircontainere

10. Rengjort og evt. malet yderdøre

11. Ryddet op og gjort rent i kælderrum

12. Nedgravet chikane på stien mellem p-pladsen og plejehjemmet

13. Brygget rigeligt kaffe til de hårdt arbejdende deltagere

Det koster 200,- kr. pr. lejlighed for manglende deltagelse. Beløbet bliver opkrævet sammen med huslejen for juli måned.

Tilmelding senest den 4. maj.Generalforsamling

DatoerPosted by Rasmus Gregersen Sun, March 01, 2015 20:06:30
Dette års generalforsamling afholdes tirsdag den 24. marts 2015 klokken 19.00 hos Aalborg Freja på Vestre Fjordvej.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskab, værdifastsættelse samt godkendelse

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse samt eventuel ændring af boligafgiften.

5. Forslag*

6. Valg af bestyrelse. På valg: Jytta, Gunnar Q.H. og Henrik. Desuden vælges to suppleanter. Nuværende suppleanter er Martin og Gunnar N.

7. Valg af revisor

8. Eventuelt


Foreningen vil være vært ved et lettere traktement. Tilmelding senest den 20. marts 2015.

*Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag vil blive slået op i udhængsskabe fire dage før generalforsamlingen.Mailingliste

Nyt fra bestyrelsenPosted by Rasmus Gregersen Sat, February 16, 2013 21:54:34

Fremover vil det være muligt for alle beboere at få tilsendt diverse informationer som mødereferater, årsregnskaber mv. pr. mail.

Ønsker du at blive tilføjet foreningens mailingliste, så send en mail med navn, adresse og e-mailadresse til stoberiet@stoberiet.dk

Arbejdsdag 2013

DatoerPosted by Rasmus Gregersen Sat, February 16, 2013 21:44:53
Årets arbejdsdag finder sted den 1. juni. Yderligere info om arbejdsopgaver mv. følger senere.

Generalforsamling 2013

DatoerPosted by Andelsboligforeningen Støberiet Sat, February 16, 2013 21:33:45

Årets generalforsamling afholdes mandag den 18. marts 2013 klokken 19.00 i Aalborg Frejas lokaler på Vestre Fjordvej.

Forslag, som ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest otte dage i forvejen.

Bestyrelsen har stillet forslag om, at der betales 400,- hvis man ikke deltager i den årlige arbejdsdag.